photo-1554785015-34fc48ac73e5

A találkozó énekei

Letöltés PDF-ben

Reggeli ima

1. Szentlélek, úgy kérünk…

||: Szentlélek, úgy kérünk,
szállj le ránk,
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk! : ||

Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,
hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk,
reménységünk belőled fakad,
hogyha szívünk-lelkünk mindentől szabad.

||: Szentlélek, úgy kérünk,
szállj le ránk,
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk! :||

Ajándékul Lelked küldted el,
hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk,
aki értünk életét adta.
Mi is átadjuk most néked életünk.

||: Szentlélek, úgy kérünk,
szállj le ránk,
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk! :||

2. Nézz, testvér, fel

||: Nézz, testvér, fel, az Úr van itt,
lángoljon a szívünk!
Közel van már üdvösségünk,
jöjj el, Jézusunk, jöjj el, Jézusunk! :||

Kerestem arcodat, Uram,
lehajoltál énhozzám.
Félelmek, bűnök téptek,
de te meggyógyítottál.

||: Nézz, testvér, fel, az Úr van itt,
lángoljon a szívünk!
Közel van már üdvösségünk,
jöjj el, Jézusunk, jöjj el, Jézusunk! :||

Figyelme szeretőn kísér,
meghallgatja az imánk.
Gyötrelmeinkben vigaszt nyújt,
ezért áldja Őt a szánk.

||: Nézz, testvér, fel, az Úr van itt,
lángoljon a szívünk!
Közel van már üdvösségünk,
jöjj el, Jézusunk, jöjj el, Jézusunk! :||

Jöjjön, ki szomjas, és igyék,
aki hisz, élni fog.
Szívének rejtett mélyéből
az élő víz felbuzog!

||: Nézz, testvér, fel, az Úr van itt,
lángoljon a szívünk!
Közel van már üdvösségünk,
jöjj el, Jézusunk, jöjj el, Jézusunk! :||

3. Néked hódolok

||: Néked hódolok,
Jézus, dicső Király! :||
||: Ujjongj, dalolj szívem,
és imádjad Őt! :||

4. Atya, áldott legyél

Atya, áldott legyél!
Fiú, téged imádjon a föld és az ég!
Lélek, áradj reánk!
Örök Istenünk, téged áld az imánk.

Jó Atyánk, örök Alkotónk,
Legyen meg az akaratod!
Amint a mennyben a te szentjeid,
dicsérünk téged itt a földön is.

Atya, áldott legyél!
Fiú, téged imádjon a föld és az ég!
Lélek, áradj reánk!
Örök Istenünk, téged áld az imánk.

Jézusunk, a mi Pártfogónk,
Te vagy a mi Szabadítónk,
Egyszülött, kit nekünk ad az Atya,
Jöjj, Urunk, ma hívunk: Marana tha!

Atya, áldott legyél!
Fiú, téged imádjon a föld és az ég!
Lélek, áradj reánk!
Örök Istenünk, téged áld az imánk.

Szállj le ránk, Lélekistenünk!
Az utunkon légy velünk!
Jöjj, vezess, te vagy az Éltetőnk!
Ha fáradunk, kérünk adj erőt!

Atya, áldott legyél!
Fiú, téged imádjon a föld és az ég!
Lélek, áradj reánk!
Örök Istenünk, téged áld az imánk.

5. Az egész föld felett

Az egész föld felett te vagy Úr s Király,
tiéd a hűs patak, tiéd a napsugár.
Csak egyet kérek én, add meg nekem:
legyen hát tiéd az életem!

Jézus, vezess, szorítsd két kezem,
álmaim éjjelén, gyötrelmeimben.
Lényem felett te vagy Úr s Király,
Legyen hát tiéd az életem!

Tiéd a gondolat, tiéd minden szó,
látom szépséged, Mindenható!
Te vagy, aki nekem mindennél
többet ér,
legyen hát tiéd az életem!

Jézus vezess, szorítsd két kezem,
álmaim éjjelén, gyötrelmeimben.
Lényem felett te vagy Úr s Király,
Legyen hát tiéd az életem!

Főelőadás előtt

6. Eléd lépek

Eléd lépek, jó Uram, hol béke és nyugalom vár.
Vágyom, hogy érints Lelkeddel, hogy múljék, ami fáj.
Én hiszem, hogy itt vagy közöttünk,
és halkan, szelíden hívsz, és mi társaid leszünk örökké,
hol boldog dalát zengi minden szív.

||: Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké,
örömmel mondok hálát a világon mindenért! :||

Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő szeretettel,
és egy új életnek boldogsága érző szívre lel.
Én tudom, hogy itt vagy közöttünk,
és halkan, szelíden hívsz, és mi társaid leszünk örökké,
hol boldog dalát zengi minden szív.

||: Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké,
örömmel mondok hálát a világon mindenért! :||

Szentségimádás

7. Jöjj, hívunk, jöjj

Jöjj, hívunk, jöjj,
Szentlélek, a szívünkbe áradj!
Jöjj, hívunk, jöjj,
mint folyó, amely túlárad!
Úgy várunk, és kiáltunk:
Áradj szét! Áradj szét! Áradj szét!
||: Áradj szét! Áradj szét! Áradj szét! :||

8. Ó, Jézus, áldott legyél

Jézus, áldott legyél,
áldott legyél, mindörökké!
Áldott legyél, áldott legyél!
Amíg csak élek, dicsérlek én,
dicsérlek én mindörökké!
Mindörökké áldott legyél!

||: Jézus! Minden szív áldjon, Uram!
Minden ember dicsérjen téged!
Dicsérjék neved a földön,
dicsérjék neved a mennyben!
Minden ember néked zengjen
dicsőítő szent éneket! :||

9. Zene nem szól már

Zene nem szól már, és minden távol jár,
Jöhetek hozzád!
Mit is mondhatnék, mit hozhatnék eléd,
mi neked is érték?

Többet, mint egyszerű dalt, ami halkan elhal,
hadd hozzam azt, ami fáj!
Tudom, hogy mélyebbre látsz puszta felszínen át:
bennem Te kincset találsz!

Adj nekem, Uram, most áldó szívet, ami csak rólad szól,
ami csak rólad szól, Jézus!
Bocsásd meg nekem, ha mássá tettem,
ami csak rólad szól,
csak rólad szól, Jézus!

Szavak nem tudnák elmondani, Atyám, ami méltó hozzád.
Lehet, semmim nincs, mit adhatnék neked: fogadd lényemet!

Több ez, mint egyszerű dal, ami halkan elhal,
Hadd hozzam azt, amit vársz!
Tudom, hogy mélyebbre látsz puszta felszínen át,
Bennem Te kincset találsz!

Adj nekem, Uram, most áldó szívet, ami csak rólad szól,
ami csak rólad szól, Jézus!
Bocsásd meg nekem, ha mássá tettem,
ami csak rólad szól,
csak rólad szól, Jézus!

Csak rólad szól, csak rólad szól,
csak rólad szól, Jézus!
Csak rólad szól, csak rólad szól…

Adj nekem, Uram, most áldó szívet, ami csak rólad szól,
ami csak rólad szól, Jézus!
Bocsásd meg nekem, ha mássá tettem,
ami csak rólad szól,
csak rólad szól, Jézus!

10. Uram, tehozzád futok

Uram, tehozzád futok,
élő vízre szomjazom,
közelséged, ó, mily jó énnekem.
Kérlek, ne menj el tőlem,
légy mindig segítségem,
úgy kívánlak téged, Istenem!

Én pedig szüntelen remélek,
egyre jobban dicsérlek,
ajkam beszéli a te igazságodat.
Hadd legyen most a dalom
jó illat oltárodon:
nagyon szeretlek Téged, Jézusom!

11. Mert tudom…

Mert tudom, semmi nem szakíthat el
az én Uram szerelmétől.
Sem élet, sem halál nem választ el
sem ma, sem holnap.

Mert az angyalok visznek őhozzá,
s a pokol erői sem állítnak meg!
Nem számít, ha hegytetőn állok meg,
vagy a sík tenger partján.
Mert az Úr alkotta mindezt,
és minden az övé!

12. Csak Isten békessége

Csak Isten békessége oltja szomjamat.
Üdvöm én tőle várom.
Igen, nyugodalmat lelkem nála lel.
Isten segítségül jön.

Szentmise

13. Bevonulás: Ím, eléd

Ím, eléd ünnepelni jöttünk,
mint egy nagy család.
Szívünkből kiáltunk most hozzád:
Isten, nagy Király!
Zengjük:
Abba, Atyánk, áldott Szeretet!
Abba, Atyánk, szent a te neved!

14. Kyrie

Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison.

Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison.

Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison.

15. Gloria

||: Gloria in excelsis Deo,
gloria Deo Domino. :||

És a földön békesség
a jószándékú embereknek!
Dicsőítünk téged,
áldunk téged,
imádunk téged,
magasztalunk téged,
hálát adunk néked
nagy dicsőségedért.

Urunk és Istenünk
mennyei király,
mindenható Atyaisten.
Urunk, Jézus Krisztus,
egyszülött Fiú,
Urunk és Istenünk,
Isten Báránya,
az Atyának Fia.

||: Gloria in excelsis Deo,
gloria Deo Domino. :||

Te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nékünk!
Te elveszed a világ bűneit,
hallgasd meg könyörgésünket!
Te, aki az Atya
jobbján ülsz,
irgalmazz nékünk!

Mert egyedül
Te vagy a szent,
Te vagy az Úr,
Te vagy az egyetlen Fölség,
Jézus Krisztus
a Szentlélekkel együtt
az Atyaisten dicsőségében
Ámen.

||: Gloria in excelsis Deo,
gloria Deo Domino. :||

16. A zsoltár válasza:

A Te arcodat, Uram, ragyogtasd szolgád fölé.

17. Alleluja: Dicsérjétek az Urat

||: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :||
Dicsérjétek az Urat,
áldjátok a magasságban!
Dicsérjétek, angyalok,
égnek seregei!
||: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :||

Dicsérjétek, nap és hold,
dicsérjétek, csillagai!
Dicsérjétek szent nevét,
mert megtartja az ígéretét!
||: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :||

Dicsérjétek, tűz és jég,
áldjátok, vihar és szél,
gyümölcsfák és cédrusok,
havas magaslatok!
||: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! : ||

18. Felajánlás: És én áldalak

Téged áldalak,
Teremtő, megváltó Isten, áldalak!
Te vagy nekem, másom nincsen,
áldalak, téged áldalak!
És én áldalak,
Teremtő, megváltó Isten, áldalak!
Te szántóföldbe rejtett kincsem,
áldalak, téged áldalak!

Tányéromban Tested,
a Véred itt a kehelyben,
az asztalon egész életed.
Ki téged hálával vesz,
a Lélek lakik nála és élete lesz
benned mindörökké, mindörökké!

19. Sanctus

||: Sanctus, sanctus, sanctus Deus sabaoth! :||

Pleni sunt coeli et terra gloria tua!
||: Hosanna in excelsis Deo,
hosanna in excelsis! :||

Benedictus qui venit in nomine Domini!
||: Hosanna in excelsis Deo,
hosanna in excelsis! :||

20. Agnus Dei

||: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Miserere nobis.:||

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.
Dona nobis pacem.

20. Áldozás: Úr Jézus, Megváltóm

Úr Jézus, Megváltóm,
nincs senki olyan, mint te!
Minden napon magasztalom
a te szereteted nagy voltát!

Vigaszom, oltalmam,
menedékem, váram!
Ami vagyok, egész valóm
téged szomjaz, téged áld!

Kiálts az Úrnak, te föld, énekelj,
adj dicsőséget a Felségesnek!
Hegyek, hódoljatok, zúgj, tenger,
a mi Urunk nagy nevének!
Éneklem hűséged és kegyelmed,
mindig szeretlek, én Istenem!
Semmi sem ér fel a te jelenléteddel!

21. Bizakodjatok, jó az Úr

Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet.
Bizakodjatok, jó az Úr, alleluja!

22. Kivonulás: Indulj és menj

Indulj és menj, hirdesd szavam!
Népemhez küldelek én.
Tövis és gaz, vér és panasz:
Meddig hallgassam még én?

||: Küldelek én, megáldlak én,
csak menj, és hirdesd szavam. :||

Tüzessé teszem ajkaidat,
gyémánttá homlokodat.
Népemnek őrévé rendellek én,
Lelkemet adom melléd.

||: Küldelek én, megáldlak én,
csak menj, és hirdesd szavam. :||

Letöltés PDF-ben

Vissza