DSC06996

Imaműhelyek az októberi nagymarosi találkozón

A 2017. október 7-én megrendezésre kerülő Nagymarosi Ifjúsági Találkozó témája az imádság lesz. Találkozásunk mottója: Az egyedül-létből az együtt-létbe. Szeretnénk viszont elsősorban nem beszélni az imáról, hanem kipróbálni a lehető legtöbb formában, hogy Te is megtaláld azt a módot, ami leginkább Istené és a tiéd. Ezért a délutáni programok rendszere kissé eltér majd az eddig megszokottól (mind a helyszínek, mind az időbeosztás tekintetében): a főelőadás után különféle imaműhelyeken vehettek részt két turnusban – miközben természetesen a “klasszikus” nagymarosi fakultációk is megmaradnak. Az imaműhelyeket két turnusban tartjuk, 12 és 13 órától, így lehetőségetek lesz rá, hogy egymás után két műhelyen is részt vegyetek – s hívunk is rá, hogy tegyétek ezt meg!

CSAK FAKTOK_nagymaros_programhalo JPG v

Kattints a képre a nagyításhoz!

A délutáni választható programok a következők:

 • A főelőadást tartó Nagy Bálint atyával a plébániakertben maradva beszélgethettek és imádkozhattok tovább. [Egy turnusban, 12 órától.]
 • Kerényi Lajos atya továbbra is a megszokott helyszínen, a nagytemplomban vár minden résztvevőt előadásán. [Egy turnusban, 12 órától.]

DSC03374

 • Kérdésed akadt? Vidd fel a nagymarosi kálváriadombra – a hegymászás után Brückner Ákos Előd, Fejérdy Áron és Somogyi Sándor atya vár a kérdezz-felelek fakultáción. [Egy turnusban, 12 órától.]
 • Hogyan segít az imádság a döntéshozatalban? Szeretnéd életedet Istennel élni?  Mi van akkor, ha Isten olyat kér, amit nem akarok? Nem akarok imádkozni, mert félek attól, hogy az Úr olyat kér, amit nem szeretnék… Ismerősek az alábbi kérdések? Ha igen, ott a helyed az Iránytű Hivatástisztázó Műhely programján a Szent Márton Közösségi Házban! (18-35 éveseknek) [Két turnusban, 12 és 13 órától.]
 • A közös zenés-énekes dicsőítésben a Szentháromságos egy Istent dicsérjük, mert Ő méltó rá! Jézus eleven valóság, aki gyógyít, szabaddá tesz, átölel, megvigasztal… Gyere és tapasztald meg a dicsőítésben rejlő erőt Csiszér László dicsőítő imaműhelyén a Művelődési Házban! [Egy turnusban, 12 órától.]

DSC02243

 • Imádkoztál már a testeddel? Mi a testünk szerepe az imádságban? Akadály vagy segítség? Ezeket a kérdéseket járják körül (nemcsak elméletben) a tavasszal megismert domonkos nővérek az alsó iskolában. [Két turnusban, 12 és 13 órától.]
 • Olvasod a Szentírást? Imádkozni is szoktál vele? Szentes Judit szociális testvér segítségével egy ősi bencés imamód, a lectio divina (imádságos bibliaolvasás) kipróbálására lesz lehetőséged az alsó iskolában. [Két turnusban, 12 és 13 órától.]
 • Egyedül lenni az Egyetlennel… A szemlélődő imádságba vezet be az alsó iskolában tartott imaműhelyében Jeges Mirjam nővér, a Magyarszéki Kármelita Kolostor perjelnője. [Két turnusban, 12 és 13 órától.]

DSC02568

 • Mit kezdjünk a kötött imával? Hogyan tudok igazán imádkozni a zsoltárokkal, az Egyház hagyományának imádságaival? Ferences testvérek és nővérek segítenek körüljárni ezeket a kérdéseket az alsó iskolában tartott műhelyükön – s persze nemcsak elméletben! [Két turnusban, 12 és 13 órától.]
 • Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ezek az egyszerű szavak jelentik a keleti egyház hagyományában a Jézus-ima alapját. Erre, a szüntelen imádságra tanít Kiss Attila görögkatolikus atya imaműhelyében, az alsó iskolában. [Két turnusban, 12 és 13 órától.]
 • Lehet, hogy csak csendre és az Úr jelenlétére vágysz – egész délután, a szentmise kezdetéig tart majd a csendes szentségimádás az altemplomban. [12 órától.]
 • Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat munkatársai szeretettel várják a Szent Márton Közösségi Ház udvarán mindazokat, akik az imádság terében szeretnének beszélgetni, találkozni önmagukkal. [Egy turnusban, 12 órától.]
 • A főelőadás végétől a szentmise kezdetéig folyamatosan lesz lehetőséged, hogy letedd a terheidet és elvégezd szentgyónásodat. Az atyák a templomkertben várnak majd. [12 órától.]
DSC01054

Az egyedüllétből az együttlétbe: Nagymarosi Ifjúsági Találkozó október 7-én

2017. október 7-én rendezik meg a következő Nagymarosi Ifjúsági Találkozót, amelynek programjai ez alkalommal az imádság köré szövődnek majd. Az őszi találkozó főelőadását Nagy Bálint jezsuita atya, a magyar jezsuita rendtartomány hivatásgondozója tartja. Meghívólevelében kifejti: az imádság nem magányos gyakorlat, hanem egy olyan belső otthon, amelyben személyes tér nyílik a teremtő Istennel való találkozásra. 


Tovább

DSC03793

Folytatódnak a találkozók

Június 15-én egy vidám estével nyitotta meg a nyarat a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó szervezőcsapata, s bár még távolinak tűnik az október, már nagyban zajlanak az őszi találkozó előkészületei is. A következő nagymarosi találkozókra 2017. október 7-én és 2018. május 12-én kerül majd sor. Sok-sok szeretettel várunk benneteket! 🙂

stab

nmcov

Találkozás az Igazsággal – fiatalok ünnepe a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón

Tavaly ünnepelte alapításának nyolcszázadik évfordulóját a domonkos rend, ennek jegyében szervezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót május 20-án. A nap mottója Jézus szavait idézte: „Én vagyok az igazság!” A Magyar Kurír beszámolója.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Ifjúsági Bizottsága, az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) és az intézet által felkért témafelelős szerzetesrend által szervezett nagymarosi találkozó reggeli imával kezdődött, amelyet a domonkos nővérek vezettek a Boanergész zenekarral közösen. A szerzetesi zsolozsmával záruló imaalkalmon elhangzó fohász, „Uram, mutasd meg az utat, amin járnom kell!”, már a főelőadás gondolatvilágába vezette a jelenlévőket, akik hazai egyházmegyékből, valamint Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről és Erdélyből érkeztek Nagymarosra.

Dobszay Benedek OFM napindító gondolataival összekapcsolta a tavaly őszi találkozó témáját (teremtésvédelem, irgalmasság) az ideivel: az igazságról szóló tanítással.

A főelőadáson Deák Hedvig és Magyar Mirjam domonkos nővér felvázolta, hogy milyen nehézségekbe ütközik napjainkban az igazság megismerése. Hedvig nővér az objektív igazság napjainkban tapasztalható, széleskörű elutasításáról beszélt. Egy nemrég nagy érdeklődést kiváltó Facebook-bejegyzés történetére utalt: húszezer internetes megosztás követte azt a megállapítást, amely szerint Ausztrália nem is létezik, ez csupán a britek kitalációja.

A korszellem karikatúrájának is tekinthető ez az eset, amely bemutatja a „posztmodern elvet, amely szerint nem az „igazság” számít, hanem az, amit a dolgokról gondolok: a véleményem”. Hedvig nővér rövid filozófiatörténeti fejtegetés során vázolta az racionalitásba, a technikai fejlődésbe vetett hit kibontakozását, majd a múlt század végén (1989), a kommunizmus bukásával bekövetkező általános bizalmatlanságot az emberrel, az emberivel kapcsolatban. „Napjainkban már az igazság témája sem érdekes”, mondta a domonkos nővér, csupán a vélemények egymásmellettisége az elfogadható. „Amelyik szimpatikus, azt kiválaszthatom. Ez oda vezetett, hogy ma már az a korábban abszolútnak tekintett alapelv sem számít, hogy az ártatlan emberi élet kioltása rossz.” A relativizmus életérzését egy hűtőmágnesen látott felirattal illusztrálta a nővér: „Mindenkinek joga van az én véleményemhez”. Ezt nevezi XVI. Benedek a relativizmus diktatúrájának, Ferenc pápa pedig az ideiglenesség kultúrájának – mondta Deák Hedvig.

Mirjam nővér rámutatott, hogy a szubjektivizmus, az érzéseink, a véleményünk szerinti világlátás nem vezet sehova, csak önmagunk körül forgunk, lehatároljuk magunkat. Ennek a vallási vetülete, amikor a hitéletünket úgy alakítjuk, hogy ez által érezzük jól magunkat (terapeutikus vallás). Szentmártoni Mihály jezsuita mondja: a hitében éretlen ember használja a vallásosságát, az érett pedig éli.

Sokszor éri a vád a keresztényeket, hogy fanatikusak és intoleránsak, lerontják az ember szabadságát. Ugyanakkor az is igaz, hogy Jézus nem azt mondta, hogy az „én szavam relatív”, hanem önmagát úgy nevezi meg, mint aki az igazság.

Nehéz belátni, hogy mi az igazság – vette át a szót Hedvig nővér. – Egyrészt a korszellem miatt, másrészt az eredendő bűn miatt. A paradicsomban az ember Isten képmásaként képes volt felismerni az igazságot, és e szerint tudott cselekedni is. Érzelmei, értelme és akarata összhangban voltak. Amikor azonban az ember önmagát akarta Isten helyére állítani, értelme elhomályosult, akarata rosszra hajló lett, érzelmei összekavarodtak. A jó hír az, hogy inkább lettünk lusták, mint buták, azaz nem akarunk a felismert jó szerint élni. Tehát az akarattal van a gond – szögezte le Deák Hedvig.

Korunk azt mondja, az ember szabadsága abban áll, hogy rendelkezni tud a döntési képessége felett: eldönthetem, hogy lopjak, vagy ne lopjak. A keresztény emberkép alapján azt mondhatjuk, hogy akkor vagyunk szabadok, ha azzá tudunk válni, amivé az Isten akarja, hogy legyünk – folytatta Deák Hedvig. – A zongorista, aki kotta nélkül, önfeledten, virtuóz módon játszik egy klasszikus darabot, rengeteg gyakorlás, éveken át tartó fáradságos tanulás árán jutott el erre a szintre; mondhatjuk úgy, felszabadult erre a nagyszerű játékra. Ilyen a keresztény ember szabadsága is.

Hedvig nővér hangsúlyozta, hogy Isten meghatározta a teremtés rendjét, amelyben az emberre vonatkozóan jelentős szerepe van az értelemnek (nem csak az érzelemnek!). A hitünk nem irracionális bizakodás; tudnom kell, hogy ki az Isten, akkor leszek képes megfelelő módon válaszolni Neki az életemmel. Isten pedig kinyilatkoztatta magát Krisztusban, megmutatta, hogy milyen.

A kereszténység története (és benne Szent Domonkos története is) megmutatta, hogy nem elég jó szándékú, rendes embernek lenni, ismernünk kell Jézust, hogy az életünk valóban róla tanúskodjon.

A kereszténységről azt sem mondhatjuk, hogy könyvvallás, nem elvont igazságok gyűjteményére mondunk igent, hanem egy személyre, a Krisztussal való kapcsolatra – hangsúlyozta a domonkos nővér. – A hit szemével látom meg egyre mélyebben a dolgok mögött rejlő igazságot, mint Agatha Christie Poirot nyomozója, akinek a fejében a tényekből, részletekből lassan összeáll a kép a valóban megtörtént eseményről.

Gondolkoznunk, kérdeznünk kell, és nem hagyhatjuk, hogy manipuláljon bennünket a korszellem!—mondta Hedvig nővér. – Megismerhető számunkra Isten: közénk jött, megváltott, elmondta, ki ő: szeret, hazavár, megbocsát. Az igazság a Vele való kapcsolat során tárul fel számunkra, azáltal, hogy ebben a kapcsolatban, szeretetben megváltozunk. Ez a megismerés útja.

A kereszténység nem szabálygyűjtemény, hanem találkozás, amelyből élet fakad. Nem tudjuk a kezetekbe nyomni az igazságot, hogy azután éljetek vele, mert nektek kell tenni azért, hogy eljussatok az igazság világosságára: mélyen együtt kell lennetek Jézussal – mondta a fiataloknak a domonkos nővér. – Az egyház pedig a dogmák (a dogma szó eredeti jelentése szerint: „ami igaznak bizonyult”) révén segít, hogy megismerjük őt.

Hedvig és Mirjam nővér buzdította a fiatalokat az intellektuális igényességre, több kiadványt, szerzőt ajánlottak a jelenlévők figyelmébe, köztük XVI. Benedek, Aquinói Szent Tamás műveit, illetve Székely János püspök A hit kapuja című könyvét.

Az előadást szentségimádás követte a domonkos szerzetesek, valamint a Boanergész zenekar vezetésével a plébániakertben.

A nap további részében a találkozó résztvevői testi-lelki szomjúságukat olthatták, többek közt a szabadtérenkialakított domonkos kávézóban, ahol beszélgethettek a szerzetesekkel.

Nagymaros „fakultációi” a sok éve (évtizede!) idejárók számára már ismerősek voltak: idén ezen alkalmak témái a házigazdák, a domonkosok hivatásáról, az igazság kereséséről és átadásáról szóltak. A szentségimádás után Hedvig és Mirjam nővérrel a helyi művelődési házban lehetett beszélgetni az előadás témáiról. Schnider Angelika nővér interaktív biblikus műhelyt szervezett. A nagymarosi templom ismét megtelt az istenkeresőkhöz szóló Kerényi Lajos piarista szerzetes köré gyűlt fiatalokkal, és idősebbekkel; a kálváriánál pedig az előadáson hallottak alapján felmerült kérdéseket lehetett feltenni „szakértő” egyháziaknak.

A plébániakertben a Vágyak, érzelmek, szabadság című műhelyfoglalkozásra hívták meg a jelenlévőket a domonkos nővérek.

Az Iránytű hivatástisztázó műhelyt a Szent Márton Közösségi Házban Fecske Orsolya SSS, Csépányi Gábor, Petres Lúcia OP, Mézinger Gabriella SJC és Nagy Bálint SJ vezette.

A ház udvarán személyes beszélgetésre, meghallgatásra várták a fiatalokat az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat munkatársai.

A találkozó délutánján a szentmisét Varga Lajos váci segédpüspök mutatta be, mások mellett Palánki Ferenc püspök koncelebrálásával. A mise kezdetén születésnaposokat, papi jubileumot ünneplő lelkipásztorokat köszöntöttek: a vasmisés (65 éve pap) kilencvenéves Kerényi Lajos piarista szerzetest („a nagymarosi találkozó Ábrahámját”, ahogy a köszöntőjében Marton Zsolt fogalmazott), távollétében a nyolcvanéves Somogyi Sándor regnumi atyát, valamint a hetvenéves Sillye Jenőt, aki zenéjével kezdetek óta „Nagymaros része”, és a liturgiáért felelős „háttérembert”, Fülöp Ákost (Satyát), aki idén huszonöt éve pap.

Varga Lajos püspök homíliájában a húsvéti időre, a mennybemenetel ünnepére és a Vigasztalóra való várakozásra utalva hangsúlyozta: a Szentlélek fontos küldetése, hogy megismertesse velünk az igazságot, azaz Jézus Krisztust, aki az út, az igazság és az élet.

A püspök az emberi megismerésről is beszélt, és feltette a kérdést, képesek vagyunk-e kimerítő ismeretet szerezni a teremtett világról? Az egyértelmű nemet a tudomány fejlődése igazolja. Ugyanakkor ez a tény „számomra a legnagyobb istenbizonyíték”—fogalmazott Varga Lajos. – Ha lehetne kimerítő ismeretünk a világról, akkor mi lehetnénk az urai, de a maga teljességében a világot a teremtője, Isten ismeri. „Az igazságot az ismeri meg, aki Istent megismeri, és Jézussal kell kapcsolatba kerülnünk, hogy megismerhessük Istent” – szögezte le a püspök.

Az ember hajlamos a szűklátókörűségre, Jézus azonban olyan igazságot hirdet, amely kitágítja a látásmódunkat, és elvezet Istenhez. Látjuk, hogy szükségünk van külső erőre, hogy eljussunk az üdvösségre, ez a kegyelem.

A püspök arról is beszélt, hogy az ember tévedhet, amikor az igazságot keresi. Pusztulásba, függőségbe vezethetnek az élvezetek, a szenvedélyek, és a valóság ismerete akár mások meggyilkolásához is (lásd vegyi és nukleáris fegyverek).

Varga Lajos arra kérte a fiatalokat, hogy az életet termő igazság mellett álljanak ki, és terjesszék azt akár a hírközlő eszközökön keresztül, akár az élet más területén misszionálva, elsősorban a Szentlélek vezetésére bízva magukat, hiszen a Lélek most is erőt ad, ahogy az apostolok idejében is legyőzte a csüggedést. „Úgy terjedt el a kereszténység, hogy akkoriban nem volt könyvnyomtatás, televízió, okostelefon. De volt az apostolok odaadó élete, és a Szentlélekben való újjászületésük. Ez vált gyümölcsözővé az életükben – zárta beszédét Varga Lajos püspök.

A találkozó helyszínén egész nap ifjúsági szervezetek, lelkiségi mozgalmak, közösségek mutatkoztak be a templom melletti téren. A napot Sillye Jenő és barátainak dalai, majd táncház zárta, amelyhez a Jászok együttes szolgáltatta a talpalávalót.

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó részeként 1989 óta működik a Gyerekmaros, a fiatalabbaknak és a gyerekeknek szóló lelkinap, amelyen idén közel nyolcszáz gyerek vesz részt, korosztályok szerint öt altáborban.

Fotó: Merényi Zita

Körössy László/Magyar Kurír

kavezo

Vár a domonkos kávézó!

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. (Mt 5,6) Testi-lelki szomjúságodat olthatod a tavaszi találkozón a domonkos kávézóban! A fakultációk és az ebédszünet idejében egy napra kávézót nyitnak a domonkos nővérek, testvérek, fiatalok – találkozz és beszélgess velük a plébániakert mögött, a díszkút körüli területen.


Tovább

DSC06996

Fakultációk a tavaszi találkozón

A rutinos Nagymarosra járók már megszokhatták, hogy minden Nagymarosi Ifjúsági Találkozót fakultatív programok egész sora kísér. Idén ezek a programok – minthogy ők lesznek a találkozó házigazdái – a domonkosok hivatására, az igazságkeresésre összpontosítanak majd. Gyertek el, és válasszatok kedvetekre a délelőtti főelőadást és szentségimádást követő programok közül is! A fakultációk 12 órakor kezdődnek majd a város különféle helyszínein.


Tovább

bokeh-1835255_1920

Május 20-án: találkozó Nagymaroson!

Naptárakat, telefonokat, tenyereket elő, és bevésni, felírni, megjegyezni, hirdetni a háztetőkről: 2017. május 20-án ismét Nagymarosi Ifjúsági Találkozó! A témával, mottóval, előadókkal hamarosan jelentkezünk! Várunk benneteket Nagymaroson!

chestnut-leaves-228072_1920

Délutáni programok az őszi találkozón

Az őszi találkozón a fakultációk ideje után délután is színes programok várnak benneteket egészen a közös énekpróba és a szentmise kezdetéig. Ezekről már most tájékozódhattok, hogy a helyszínen könnyebb legyen a választás. 🙂

Jézusi gyaloglás

Ha szeretnél többet tudni a jézusi gyaloglásról, a test és a lélek imájáról, csatlakozz Hofher József jezsuita atya és Molnár Renáta programjához 13:45-től az altemplomban.

kiskep01

Az irgalmasság útja

A Duna-parton a Karizmák Ünnepéről is ismert irgalmasság útján haladhattok végig, elmélkedve az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről. A vezetett imádság 14 órakor kezdődik majd.

Szent Jakab útján

Egy nagymarosi barátunk vetítettképes előadáson osztja meg élményeit a Szent Jakab-zarándokútról. Ha szeretnéd vele bebarangolni képzeletben ezt a zarándoklatot, gyere el a Sigil Galériába (református templom melletti épület, Váci út 21.) 14 órára.

jakobsweg-250364_1920

HOLNAPHIMNUSZ kiállítás

HOLNAPHIMNUSZ címmel kiállítás tekinthető meg egész nap a főtér Duna felőli részén, mely Assisi Szent Ferenc, Naphimnusz című dicsőítő költeményét veszi alapul. Megjeleníti a pusztítást, hogy mit teszünk rosszul gondatlanságból a teremtett világgal, és a reményt is bemutatja, hogy milyen irányba változtathatunk, hogy harmóniában éljünk a teremtett világgal és egymással.

bud-helisson-465328-unsplash

Zöld házirend

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületnek köszönhetően megszületett a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó zöld házirendje. Az apropót ugyan egy korábbi találkozó témája, a teremtett világ védelme adta, mégis ez a “házirend” olyan útmutatások sora, amit szeretnénk továbbvinni a későbbiekben is. Titeket is hívunk, hogy ha velünk tartotok, az itt leírtak szellemében tegyétek: tegyünk együtt közös otthonunkért!


Tovább

DSC05031_v1

Fakultációk 2016 őszén

A főelőadást követően a fiatalok különböző fakultációkon vehetnek részt (folyamatosan bővül):

 • Nobilis Márió atyát a művelődési házban kérdezhetik tovább a témáról az érdeklődők.
 • Az altemplom biblikus műhelynek ad helyet, ahol Radnóti Mária szociális testvér várja az érdeklődőket.
 • A plébániakertben a domonkos család tagjai tartanak műhelyfoglalkozást Vágyak, érzelmek, szabadság címmel.
 • A város felett magasodó kálvárián Brückner Ákos Előd, Somogyi Sándor, Várnai Péter és Lejtényi Emánuel atyák válaszolnak a fiatalok kérdéseire.
 • A templomban a „keresők” számára tart előadást Kerényi Lajos atya.
 • A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottjainak zenés tanúságtétele a református templomban lesz.
 • Döntéshozás és elköteleződés, hűség egy életre és hűség a mindennapokban. Mit kell tennem itt és most, hogy szent legyek? Hogyan tudok kitartani az életdöntésemben? Hogyan tudom apróbb célokra lebontani a nagyobb célomat? Ezeket a kérdéseket járja körül az Iránytű hivatástisztázó műhely a résztvevőkkel a Szent Márton Közösségi Házban. A fakultációt vezetik: Fecske Orsolya SSS, dr. Csépányi Gábor, Petres Lúcia OP, Mézinger Gabriella SJC és Nagy Bálint SJ.
 • Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat munkatársai szeretettel várják a személyes beszélgetésre vágyókat a Szent Márton Közösségi Ház udvarán.
 • A kálvária alsó kápolnájában csendes szentségimádás zajlik majd.
 • Az előadás végétől a szentmise kezdetéig lehetőség van gyónásra, lelkibeszélgetésre a templom melletti füves téren.